Hjemmesiden er under genopbygning, da  foreningens hjemmeside er blevet tvunget til at skifte webhotel. Vi beder om tålmodighed med at siden bliver genopbygget på ny.Bliv medlem af Landsforeningen Danske Vandløb


Foreninger og lav kan blive medlemmer af Danske Vandløb, når de kan tilslutte sig vores vedtægter, herunder vores formålsparagraf.

Vejledning til stiftelse af vandløbslav findes her

Vi har 2 medlemskategorier:

Kategori 1
1. Landbrugsforeninger
2. Vandløbslav
3. Pumpelav
4. Digelav
5. Andre foreninger af tilsvarende slags
Kontingentet i 2020 er 25 kr. om året pr. medlem, dog mindst 250 kr.

Kategori 2
1. Grundejerforeninger
2. Parcelhusforeninger
3. Fritidshusforeninger
4. Sommerhusforeninger
5. Andre foreninger af tilsvarende slags

6. Medlemskab som enkelt person
Kontingentet i 2020 er 10 kr. om året pr. medlem, dog mindst 250 kr. som også er prisen for medlemskab som enkelt person.

Alle priser er ekskl. moms

Indmeldelsen sker til foreningens sekretariat v. koordinator Kathrine Krabbe, mail: katk@lf.dk, telefon: 3339 4548.

Vær opmærksom på, at opkrævning bliver sendt til din forenings kasserer. Du bedes derfor have den pågældendes navn, mailadresse og telefonnummer parat.

Når indmeldelsen har fundet sted, modtager du en bekræftelse på din egen mailadresse.

Faglig viden

Om os

Visioner for foreningen Danske Vandløb.


Danske Vandløb skal være en landsdækkende forening, der repræsenterer alle med vandløbsinteresser i henhold til Danske Vandløbs vedtægter.

Danske Vandløb skal være det naturlige valg som samarbejdspartner i alle spørgsmål vedrørende afvanding, regulativer og sikring af lodsejernes økonomiske og anvendelsesmæssige værdier langs vandløbene.

Danske Vandløb skal være høringsberettiget og deltage i offentlige udvalg, der behandler vandløbsinteresser.


Danske Vandløb skal være en reel og troværdig samarbejdspartner.


Vores vedtægter findes her.

Klimaændringer


For at gøre opmærksom på at mange af vore vandløb skal føre dobbelt så meget vand i 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990 har Danske Vandløb haft foretræde for Miljø- og Fødevarerudvalget. Powerpointen brugt til foretrædet findes her


For at give indsigt i hvor meget vores vandløb kan håndtere i dag og i fremtiden har Danske Vandløb udarbejdet et regneark, hvor man kan indtaste forudsætninger for et givet sted på et vandløb, og bagefter se hvor meget vand det kan håndtere med mere.

kræver handling


Selve regnearket bygger på Mannings formel, som du kan læse mere om her. Regnearket kan downloades her. Et tilsvarende regneark for rørlagte strækninger, som i princippet også kan bruges til drænledninger, kan downloades her. Forslag til forbering af vandføringsevnen i en given kanal kan findes her


I flere kommuner opleves problemmer med afledning af vand i sommerhusområder. Dette er bl.a sket i Varde Kommune. Derfor har kommunen udarbejdet en drejebog for vandhåndtering i kommunen, der kan bruges som værktøj til at afhjælpe problemstillinger med oversvømmelser i sommerhusområderne. Drejebogen findes her

Sekretær

Landmand


Gunderødvej 10B

2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune

Region Sjælland

Mobil: 61 78 03 64

E-mail: soerhans@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Højkærgårdsvej 1

4160Herlufsmagle

Næstved Kommune

Region Sjælland

Tlf. 55 45 00 46

Mobil: 20 84 09 35

Email: knud@thonke.com


Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Allinggårdvej 60

8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune

Region Midtjylland

Mobil: 51 81 40 85

Email: larsbo1955@gmail.com


Danske Vandløbs bestyrelse

Helge Danneskiold-Samsøe

Formand

Landmand


Græshavevej 33

4920 Søllested

Lolland Kommune

Region Sjælland

Tlf. 54 94 41 02

Mobil: 25 15 29 66

E-mail: h_danneskiold@yahoo.dk


Søren Hansen

Sabine Schulze-Lorenzen

Næstformand

Grundejer


Kalvetoft 3-5,Ullerup

6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 30 46 44 42

Email: sabinemsl@gmail.com


Knud Thonke

Niels Møller

Kasserer

Landmand


Damsgårdvej 3

7752 Snedsted

Thisted Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 31 77 91 11

Email: niels@koustrupmolle.dk


Lars Bo Nielsen

Jesper Haarslev

Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Ejbyvej 13

5592 Ejby

Middelfart Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 40 81 59 96

E-mail: jh40815996@gmail.com


Hans Christian Holst

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Skelgårdsvej 54

9340 Asaa

Brønderslev Kommune

Region Nordjylland

Tlf. 98 85 13 27

Mobil: 24 22 99 33

E-mail: hcholst@mail.dk


Dick Millenaar

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Pogagervej 8

7550 Sørvad

Herning Kommune

Region Midtjylland

Tlf. 97 43 87 51

Mobil: 22 62 61 14

E-mail: dick@energimail.dk


Poul B. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vranderupvej 92

6000 Kolding

Kolding Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 26 36 84 23

Email: frueholt@profibermail.dk


Lars Olsen

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Lousendalvej 5

9240 Nibe

Aalborg Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 61 74 09 12

Email: olsen.lousendal@email.dk


Jens Henrik Madsen

Suppleant

Landmand


Skælskørvej 73

4250 Fuglebjerg

Næstved Kommune

Region Sjælland

Tlf. 55 45 34 45

Mobil: 24 94 82 10

Email: sjhm@get2net.dk


Steen Rasmussen

Hans de Neergaard

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vindumovergaardsvej 6

8850 Bjerringbro

Viborg Kommune

Region Midtjylland

Tlf. 86 68 11 10

Mobil: 51 57 25 55

Email: post@vindumovergaard.dk


Mogens Christensen

Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Vestergårdsvej 4

Elling

9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 61 65 98 64

Email: mkcchristensen@gmail.com


Svend-Aage Stenholdt

Suppleant

Grundejer


Farrisvej 50

6580 Vamdrup

Kolding Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 40 63 12 28

Email: sv.stenholdt@gmail.com


Suppleant

Landmand


Højtoften 6

9600 Års

Viborg Kommune

Region Midtjylland

Mobil: 40 87 45 28

Email: sr@steensbo.dk


Udtalelser

Helge

De østdanske vandløb skal ifølge Geus føre dobbelt så meget vand i perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990. Vores nuværende vandløb har ikke denne kapacitet og det vil medføre oversvømmelser.

Steen

Om forslag til nyt regulativ for Skive Å: Man kan sige at forslaget vil betyde, at store områder oversvømmes og forsumper. Det rammer alle, der bor tæt ved åen eller har jord i nærheden.

Sekretariat

Koordinator: Kathrine Krabbe, tlf. 33 39 45 48, mobil: 20 51 21 82, e-mail: katk@lf.dk

Mandag-fredag


10:00 - 14:00


Lørdag


Lukket


Søndag


Lukket


Kontakt os