Generalforsamling i Danske Vandløb 23. marts 2021


Danske Vandløb afholder generalforsamling online den 23. marts 2021 kl. 13.00. Husk at tilmelde jer senest 22. marts 2021 ved at sende en mail til dv@danskevandloeb.dk. Se link og hele invitationen her.


Seneste nyt


Se vores seneste nyhedsbrev her.

 

 

Opfinder måleredskab til brug i åløbene

 

Der arbejdes konstant med metoder og redskaber, som kan sikre, at vand bortledes samtidig med at åerne kan leve op til natur-krav. Ingeniør Steen Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb og formand for Nørreålav ved Randers, har i den forbindelse opfundet et særligt måleredskab, der ved hjælp af ultralyd kan måle, hvor der er opstået propper i åløb, og forleden præsentererede han sin opfindelse for TV Østjyllands seere sammen med viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

 

Netop Gudenåen og oversvømmelser står frisk i erindringen blandt østjyderne, og både husejere og ikke mindst lodsejere har gennem årene haft store problemer med at holde vandet væk.

 

Tv Østjylland oplyser i den forbindelse, at flere mener, at myndighederne ikke overholder deres pligt til at sikre ordentlig vandgennemstrømning, og at vandgennemstrømningen er faldet med 20 procent siden 1921.

Steen Rasmussens måleudstyr kan nemt og hurtig måle, hvordan åløbet har det og dermed også, hvor der skal sættes ind, så vandet atter kan strømme uhindret. Denne målemetode er langt mere effektiv og billig end kommunernes metode med manuel opmåling foretaget af en mand med en målestok i åen

 

”Vi har jo kæmpet med kommunerne, særligt Randers Kommune, om at få noget gjort ved vandføringen, men man vil ikke gøre noget, fordi man siger, at alt er i orden. Men nu har vi gjort det her for at påvise, at der er noget galt i vandløbet,” siger Steen Rasmussen til TV2 Østjylland.

På Gudenåen ved Fladbro viste han, at måleudstyret måler dybden, bredden og grøden på bunden af åløbet ved hjælp af ultralyd – meter for meter.

På den måde kan Steen Rasmussen præcist pege på, hvor man bør gå ind og fjerne, hvad der er i vejen og danner prop.

 Man kan lave mere målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne er, siger Steen Rasmussen.

 

Mangler oprensning

Med i udsendelsen er også bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb, Hans De Neergaard.

Han forklarer, at Gudenåen over nogle strækninger af kommunen er dømt til at skulle være ”natur-å”, og det er ulovligt. Det betyder, at kommunerne ikke får renset op og vedligeholdt, og det gør at mange engarealer og ejendomme bliver oversvømmet.

Steen Rasmussens metode er nem, enkel og billig og metoden giver et langt bedre billede af åens situation, end de metoder vi hidtil har haft til rådighed, siger viceformand Thor Gunnar Kofod i indslaget. Se TV2 Østjyllands indslag her:

Steen har opfundet ny effektiv metode i kampen mod oversvømmelser | TV2 ØSTJYLLAND (tv2ostjylland.dk)

 

Hvis indslaget ikke virker kan det i stedet ses her.

 

 

Hans de Neergaard fra bestyrelsen i Danske Vandløb og viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed deltager i udsendelsen.

 

Viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, der var med på en opmåling, tilføjer: ”Ja, jeg havde en fantastisk formiddag sammen med Steen, der jo viser noget, der ikke kan misforståes og det er bare enkelt og det rigtige. Jeg breder ideen alle de steder, hvor det er muligt, og det gode er, at ingen siger noget imod. Der er faktisk ikke noget argument for ikke alt gøre det. Sidst har jeg talt løseligt med DANVA om det, og vi mødes med dem efter nytår.


Jeg kan ikke forstå, at nogen kan være imod Steens Rasmussens løsning. Den er jo usammenlignelig meget billigere og 1000 mange bedre, end det kommunen har betalt overpris hidtil. Det er uforståeligt at vandløbsmyndighederne ikke tager imod Steens løsning med begejstring, men det gør de øjensynligt ikke. Det er måske lige før, at propperne i åerne kunne fjernes for det beløb de ellers betaler for de dårlige opmålinger.


Faktum er jo, at kommunen ikke har overholdt loven i 30 år, men det lovliggør ikke deres manglende indsats. Målrettet oprensning er ikke miljøskadeligt, og kan gøre meget billigt. Man kan endda bruge Steen udstyr til at udpege, hvor man burde forbedre bunden til fordel for fiskene vilkår og gydemuligheder. Til sammenligning skulle man tro, at Randers Kommune stadig bruger “regnskabsblok, blyant, viskelæder og kugleramme””.  Se i øvrigt omtale  i Effektivt Landbrug her.